Integritet & Säkerhet

1. Allmänt

Detta styrdokument gäller RIW Software Techn AB integritetspolicy för riktlinjer angående behandling av personuppgifter och publiceras på RIW Software Techn AB hemsida.

RIW Software Techn AB hanterar de personuppgifter som du uppgett i orderformuläret (vid köpet) för att kunna leverera vår service till dig samt hjälpa dig att ingå korrekta köpeavtal. Om en obligatorisk personuppgift saknas för att kunna ingå ett köpeavtal hämtas denna in vid tillfället när avtalet upprättas.

RIW Software Techn AB samlar enbart in uppgifter som är relevanta för köpet och säljer aldrig vidare din information till tredje part. Dina uppgifter hanteras enbart av RIW Software Techn AB och dess leverantörer som betjänar RIW Software Techn AB informationssystem samt den part som har rätt att ta del av uppgifterna vid ingående av köpeavtal, t.ex. leverantör av betaltjänster. Vår fullständiga integritetspolicy finns att läsa nedan.

2. Personuppgiftsansvarig

RIW Software Techn AB Sweden org nummer: 556228-0577 tar ansvar för de personuppgifter du lämnar till oss, exempel på information som vi har är namn, adress, e-mail, telefonnummer och organisationsnummer. All information som vi behöver för att kunna behandla och slutföra din order. Innehållet på hemsidan är skyddat av upphovsrätt tillhörandes RIW Software Techn AB. Samtliga varumärken är registrerade varumärken.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

RIW Software Techn AB hanterar de personuppgifter som behövs för att leverera våra produkter till dig. Vi hanterar även personuppgifter som krävs för att kunna hantera betalningar samt retur-, reklamations- och garantiärenden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

I samband med ett köp behandlar vi uppgifter om ditt namn, organisationsnummer, din adress, ditt telefonnummer och/eller e-postadress samt order- och betalningshistorik.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på RIW Software Techn AB genom att behandla dina beställningar och returer via våra tjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina order.
Vi använder dina ppgifter för att hantera era betalningar. Vi använder också era uppgifter för att hantera support/klagomål och garantiärenden gällande produkter.
Dina personuppgifter används för att identifiera dig.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra kundavtal.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina uppgifter i vårt affärssystem. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

8. Profilering

Ingen profilering av din information görs förutom att notera vilken typ av produkt du köper.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Dina uppgifter lämnas aldrig ut till extern part men kan kommas åt i RIW Software Techn AB system av våra samarbetspartners inom drift, utveckling och service. Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som RIW Software Techn AB samarbetar med t ex när det gäller distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med RIW Software Techn AB partners ska uppgifterna behandlas enligt RIW Software Techn AB instruktioner och för RIW Software Techn AB räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka RIW Software Techn AB har samlat in informationen. RIW Software Techn AB samarbetar med polisväsende och kan lämna ut dina personuppgifter om begäran kommer från polisen och gäller en pågående utredning. RIW Software Techn AB säljer under inga omständigheter vidare någon av dina uppgifter till tredje part.

10. Skyddet av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas digitalt i ett lösenordskyddat digitalt system som RIW Software Techn AB samt dess tekniker och konsulter har tillgång till. Personal har enbart tillgång till den del av uppgifterna som är relevant för just deras arbete. Förutom det som krävs i form av bokförings- och avtalslag sker ingen förvaring av personuppgifter fysiskt.

11. Dina rättigheter

a. Du innehar alltid rätten att:
i. Begära att RIW Software Techn AB raderar samtliga uppgifter om dig om inget annat hinder föreligger. Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig
förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
ii. Rätta felaktiga personuppgifter.
iii. Få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt begära ett registerutdrag.
iv. Begära borttagande av icke-relevanta uppgifter samt begränsa de uppgifter som vi har.
v. Invända mot hanteringen av dina personuppgifter.
vi. Invända mot automatiserat beslutsfattande eller hur något av RIW Software Techn AB system automatiserat hanterar eller har hanterat uppgifterna.

12. Cookies

En cookie är en mindre textfil som skickas från hemsidan och sedan lagras lokalt på besökarens dator. Cookien låter oss mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan. RIW Software Techn AB använder oss av cookies för att maximera upplevelsen på hemsidan. Med hjälp av cookies kan RIW Software Techn AB hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen. Vi använder oss även av tredjepartscookies för att förbättra köpupplevelsen. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/).

13. Kontaktinformation

RIW Software Techn AB Sweden AB
Hustegavägen 1
181 90 LIDINGÖ
Vid kundfrågor: support@RIWSoftware.com.
Övriga frågor: info@RIWSoftware.com